forfattet af Ken Leisner
Grønlandske Breve
       Hundehold      
Kære bybo
*
Forsvarlig behandling
*
Svensk slædehundesport
*
Tilpasning af hundeseler
           Fodring         
Ilulissat d. 13. juli 2001

Iluliarmioq
Box 25
3952 Ilulissat

Fodring af slædehunde IV.

Alt efter brug kan slædehunde fodres på mange forskellige måder og med mange forskellige fodermidler.

Uanset hvordan man fodrer, skal man dog huske at det vigtigste fodermiddel er vand. Vand har mange livsvigtige funktioner i kroppen. F.eks. består blodet for størstedelen af vand, så vand er altså vigtigt for iltforsyningen til bl.a. muskler og nervevæv. Og overalt i kroppen er vand det transportmiddel, der fører næringstoffer til forbrænding. Selve forbrændingen af næringsstoffer kan heller ikke foregå uden deltagelse af vand.

Efter forbrændingen skal affaldsstofferne transporteres bort, hvilket sker med vand. Affaldsstofferne transporteres bl.a. til nyrerne, hvor de udskilles med urinen, og urin er som bekendt mest vand.

Hver gang hunden trækker vejret med åben mund fordamper der vand fra tungen. Hunde sveder fra poterne og fra næsen - altså en udskillelse af vand. Og endelig udskilles der også vand med afføringen.

Både energiomsætning og affaldsudskillelse er dermed afhængig af en tilstrækkelig vædskeforsyning, eller sagt på en anden måde så stiger hundens vædskebehov med øget forbrænding af næringsstoffer.

Hvor meget vædske behøver en hund så pr. dag ? Ja, det afhænger jo af årstiden og brugen af hundene. Men som minimum har en 20 kg hund behov for 1 (én) liter vand om dagen uanset om det er sommer eller vinter. En stor hanhund på 45 kg har brug for ca. 2 (to) liter vand daglig - sommer og vinter ! Om sommeren, hvor hundene hviler i varmen og ikke æder så meget som om vinteren kan disse tal benyttes. Man skal dog lige huske, at hvis det er meget varmt og hundene trækker vejret med åben mund har de brug for ekstra vand ! Og tæver, der giver mælk til hvalpe, skal naturligvis have meget mere vand at drikke, fordi mælk jo også er mest vand.

Om vinteren når hundene både har brug for mere foder til opretholdelse af normal kropstemperatur og til at arbejde stiger behovet for vand naturligvis. Hårdtarbejdende hunde har som tommelfingerregel behov for 1 (én) liter vand pr.10 kg kropsvægt daglig.

Skal hundene virkelig drikke så meget hver dag ? Både ja og nej. Hvis man kun fodrer med tørret fisk eller tørfoder, ja så skal hundene drikke så meget. Men hvis hundene æder 1 kg (ét kilo) frisk hellefisk eller frisk sælkød, der jo begge indeholder lidt over en halv liter vand, kan man give hundene dét mindre at drikke.Om vinteren æder hundene som bekendt sne for at slukke tørsten. Det er også udmærket, man skal dog huske, at hunde skal æde 12 (tolv) liter frisk sne for at få 1 (én) liter vand ! Og husk, at i perioder med barfrost eller meget lidt snefald har hundene slet ikke mulighed for at æde sne nok til at dække deres behov for vand.

En nem måde at få sine hunde til at drikke noget mere vand, er at blande foder og vand inden man fodrer. Hundene er som regel altid sultne og drikker derfor gerne vandet samtidig. Det bliver endnu nemmere, hvis man lærer sine hvalpe og unghunde at æde og drikke på denne måde - så tager fodring og vanding ikke lang tid når de bliver voksne hunde. Desuden virker hundens fordøjelse bedst, når der er vand tilstede i maven. Om vinteren skal man huske, at vandet skal være lunkent, ellers kan hundene få mavesmerter og evt. kaste foderet op.

Hvordan kan man så være sikker på, om hundene får vand nok ? Ja, hvis man ser sine hunde tisse vandklar urin har de fået vand nok. Men hvis hundene altid tisser mørkegul eller næsten orange urin så er den gal, og man skal straks sørge for at give dem mere vand.

Hvad sker der så hvis hundene får for lidt vand ? Ja, man kan jo med det samme mærke, at de ikke arbejder som de skal. De bliver ukoncentrerede i selen og prøver hele tiden at æde sne. De mister deres styrke og udholdenhed og bliver uvillige til at arbejde. Man siger, at hvis en hund mangler 2 % vand så arbejder den 20 % mindre ! Omvendt er hunde, der er velforsynede med vand, koncentrerede i selen, villige og glade og har stor udholdenhed og styrke.

Hunde der lider af vædskemangel bliver nemmere syge og bliver langsommere raske. F.eks. virker vaccinationer kun, hvis kroppen er sund og rask.

Hvis hunde gennem længere tid - feks en hel sommer - har fået for lidt vand, kan det påvirke deres helbred. Feks kan nyrerne tage så meget skade, at funktionen permanent nedsættes og dette vil naturligvis igen nedsætte hundens arbejdsevne - hvis den ellers overlever !

Nogle hundeejere mener, at disse regler ikke gælder for deres hunde, men dertil er kun at sige, at det ikke alene er synd for deres hunde som tørster, men også for dem selv, fordi de ikke får muligheden for at opleve den store forskel som vandet gør for hundene.

I næste nummer af Iluliarmioq vil jeg afslutte disse indlæg om fodring af slædehunde og prøve at samle op på de foregående artikler.

Med venlig hilsen Ken Leisner dyrlæge Ilulissat.
hr
Grønlandske Breve
forfattet af Ken Leisner
Ilulissat d. 8. august 2001
Iluliarmioq
Box 25
3952 Ilulissat

Fodring af slædehunde V.

Alt efter brug kan slædehunde fodres på mange forskellige måder og med mange forskellige fodermidler.

Ligesom der er mange gode måder at fodre sine hunde på, er der også mange knap så gode måder at fodre på.

De fleste hundeejere kan faktisk, uden særligt stort besvær og uden særligt mange ekstra omkostninger, forbedre hundenes ydeevne ved at forbedre fodring og vanding af hundene.

Den bedre fodring og vanding kan også ses i færre sygedage og færre og korterevarende haltheder hos de voksne hunde samt mindre dødelighed blandt hvalpe og unghunde. F.eks. vil vaccinationer virke bedre i sunde og raske hunde.

Det er sandt, at hundene har forskellige behov for fodring og vanding om sommeren og om vinteren. Men det er også sandt, at hundenes sundhed og ydeevne om vinteren afhænger af den fodring og vanding, som de får om sommeren.

For den hårdtarbejdende slædehund er sommeren ikke kun en tid, hvor det gælder om at overleve indtil næste vinter. De få måneder sommeren varer i Grønland er også den pause, hvor hundene skal komme sig over skader i muskler, sener og led. Kun hvis hundene får en tilstrækkelig fodring og vanding i sommerperioden, har de mulighed for at komme sig over den foregående vinters skader og haltheder.

Man tror måske, at hundene er i orden når man begynder at bruge dem igen. Men i løbet af kort tid begynder de samme hunde at halte på samme måde igen. Disse hunde vil med garanti være halte resten af vinteren, hvis de ikke igen og omgående får en lang pause med god fodring og vanding.

Nogle hundeejere bliver bekymrede når deres hunde i forbindelse med en pause bliver "fede".
Det skal her igen understreges, at rigtigt "fede" grønlandske slædehunde er yderst sjældne !
- Nej, det er faktisk vigtigt, at hunden tager lidt på i vægt, når den har en længerevarende pause. At den tager lidt på i vægt er nemlig et godt tegn på, at den er kommet i overskud og har mulighed for at blive rask og klar til at komme i selen igen.

Et uventet og ukontrollabelt vægttab hos slædehunde er omvendt tegn på underskud og første tegn på kommende problemer. Hvis hundene bruges til væddeløb, og vægttabet er tilsigtet og under kontrol er det naturligvis i orden. Men fortsætter vægttabet, selv hos væddeløbshunde, resulterer det ofte i problemer som nedsat ydeevne og haltheder.Nogle hundeejere undrer sig over, at deres hunde begynder at tabe sig i februar og marts, hvor solen er kommet igen og hvor slædesporene er i super stand. Men husk igen på, at hunde i god kondition om vinteren har større muskler og forøget stofskifte. Så selv på dage hvor den hårdtarbejdende hund hviler, har den et forøget behov for foder og vand.

På hundenes hviledage er det naturligvis ligegyldigt hvornår de bliver fodret og vandet, bare de bliver fodret og vandet. Derimod har det vist sig, at hundene udnytter deres foder bedst, hvis de fodres og vandes så hurtigt som muligt efter de har arbejdet. På dette tidspunkt har hundene nemlig en maksimal optagelse og udnyttelse af næringsstoffer og vand. Den hårdtarbejdende hund får på denne måde en bedre chance for at være klar til næste dag.
Nogle siger 20 minutter andre 30 minutter, men hvis man tilstræber at fodre sine hunde inden for den første time efter de har arbejdet, har hundene stadig en god optagelse og udnyttelse af foder og vand.

Angående vitaminer, mineraler og andre tilskud til den hårdtarbejdende hund - ja, så bliver den hårdtarbejdende hunds behov dækket fuldt ud ved den korrekte fodring og vanding.

Det er sandt, at hvis foderet ikke er korrekt sammensat, ja så kan hundene godt komme i underforsyning med visse vitaminer. Men hvis foderet ikke er korrekt sammensat, vil hundene først og fremmest komme i underforsyning med energi, protein, fedt og kulhydrater - og dette er langt alvorligere og kan ses på hundene lang tid før en vitaminmangel.

Den mest uhensigtsmæssige og ubalancerede fodring for den hårdtarbejdende hund er ensidig fodring med tørret hellefisk. Hundene kommer til at mangle energi, protein, kulhydrat, vitaminer og vand. Fodring med tørret hellefisk som grundfoder kan imidlertid være glimrende, hvis man supplerer med det rigtige tørfoder, vand og E-vitamin.

Den hårdtarbejdende hund har hver dag brug for så meget foder, at det korrekt sammensatte foder indeholder de tilstrækkelige mængder vitaminer og mineraler. Frisk fisk og frisk kød indeholder således store mængder vitaminer og mineraler, og specialfremstillet tørfoder til hårdtarbejdende slædehunde, som f.eks. Arktis, Hike og Specific-CAD er tilsat alle de nødvendige vitaminer og mineraler.

Så hvis man fodrer og vander sine hunde korrekt og alsidigt, så bliver hundenes behov for energi, protein, fedt, kulhydrater, vitaminer og mineraler fuldt opfyldt.

Dette var femte og sidste afsnit om "Fodring af Slædehunde". I de fem afsnit er der måske noget der virker nyt og revolutionerende, andet virker måske gammelkendt og uinteressant. Men følger man hovedlinierne er det sikkert, at både hunde og hundeejere vil få glæde af det.

Med venlig hilsen Ken Leisner dyrlæge Ilulissat.
 
 
hr
Arctic Fox
*
Brief history
*
Greenland
*
Questions to be answerd
*
Sleddogs, man and Rabies
go2vet.dk
go2vet
        XII RITA          
  Hundesygdomme  
Parvovirus
*
Orm
*
Haltheder
*
Historisk oversigt  rabies
gå til toppen


Ernæring
*
Protein, fedt og kylhydrater
*
"Byggesten"
*
Vædske
*
Fodringsmetoder
[Vædske]
Ilulissat