Ilulissat d. 12. april 2000                        
Iluliarmioq
Box 25
3952 Ilulissat


Forsvarlig behandling af hunde ?

I Landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om slædehunde samt hunde- og kattehold § 14 står der : Hunde og katte skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Hvad er forsvarlig behandling af dyr ? Måske oplyser § 15 stk. 1 lidt mere: Enhver, der holder hunde og katte, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt herunder, at de fodres, vandes, og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Med andre ord så indebærer forsvarlig behandling, at man bruger en god portion almindelig sund fornuft i sin omgang med det, man har ansvaret for.

Der står ikke i loven, at slædehunde skal have lov til at ligge i sofaen, eller at der skal serveres for dem på et sølvfad - man kan vel heller ikke kalde det sund fornuft, selvom det faktisk er tilladt. Men der står jo heller ikke i loven, at hundene til stadighed skal sultes, tørstes, prygles og ligefrem sparkes og slås ihjel - ja det er faktisk hverken sund fornuft eller tilladt i følge loven.

Det er heller ikke sund fornuft, at miste besindelsen og i hidsighed at begå grove overgreb på svagere individer. Det er faktisk lige det modsatte - det er nemlig uforsvarligt og dumt.
Og slædehundene hører faktisk til de svagere individer: de er i bund og grund afhængige af mennesker, og det vil i første række sige den eller de personer der passer og bruger dem til daglig. En hund er kun en hund, og kan kun det, den har lært af mennesker eller andre hunde.

Slædehundene er og bliver dyr til brugsformål
men de skal stadig behandles forsvarligt.
Hvis en hund der altid arbejder godt,  pludselig ikke arbejder som den plejer, så er den måske syg, eller bare træt fordi den arbejder mere end de andre. At prygle sådan en hund kan ikke forsvares, og det er heller ikke sund fornuft eller lovligt.Mange turister kommer til Ilulissat for at opleve naturen og slædehundene sammen, og ligesom turisterne forventer, at der er pænt og ryddeligt overalt, forventer de også, at hundene bliver behandlet forsvarligt og lovligt.
Så en opfordring til at alle slædehundeejere i byen må være, at man giver hundene, hvad de har krav på - nemlig en forsvarlig behandling.

Med venlig hilsen Ken Leisner dyrlæge IlulissatKære bybo
*
Forsvarlig behandling
*
Svensk slædehundesport
*
Tilpasning af hundeseler
       Hundehold      
Grønlandske Breve
go2vet.dk
go2vet
           Fodring         
forfattet af Ken Leisner
Arctic Fox
*
Brief history
*
Greenland
*
Questions to be answerd
*
Sleddogs, man and Rabies
        XII RITA          
Hvis en hund er doven eller på anden måde ubrugelig så afliv den. Men gør det hurtigt og forsvarligt. At påføre hunden lidelser og angst før aflivningen kan ikke forsvares, og det er heller ikke sund fornuft eller lovligt.
Dyrlægeembedet i Ilulissat behandler ca. én sag om måneden vedr. vanrøgt eller mishandling af hundene i Ilulissat by. Da der er ca. 250 hundespand i byen, svarer det til at 1 ud af 20 hundeejere ikke kan forsvare sin behandling af hundene - og det er hverken fornuftigt eller lovligt.

Der er også megen sund fornuft i, at slædehundene behandles forsvarligt, når man tænker på den glædeligt store turisme, som er til gavn for byen og hele kommunen.
  Hundesygdomme  
Parvovirus
*
Orm
*
Haltheder
*
Historisk oversigt  rabies
hr

De fleste turister forventer at se sunde, raske og veltrænede trækdyr, som viser glæde ved at arbejde i selen. De forventer faktisk, at måden man behandler hunde på i Grønland udviser en god portion fornuft og ansvarlighed.
Ernæring
*
Protein, fedt og kylhydrater
*
"Byggesten"
*
Vædske
*
Fodringsmetoder