Iluliarmioq
Box 25
3952 Ilulissat


Kære Bybo

Kære "Bybo", tak for dit indlæg i sidste nummer af Iluliarmioq: "Dejlige hunde - Nogle tanker man kan snakke om".
Det er vigtigt at vi som medborgere debatterer de emner, der ligger os på hjerte.  Gennem debat kan vi måske bedre forstå hinandens opfattelse af forholdene, og sammen kan vi nå til en bedre løsning.

Du skriver mange rigtige ting i dit indlæg bl.a. at hunde hyler - også om natten - og at nogle mennesker har svært ved at sove, når hundene hyler.  Du har også ret i, at hunde der mangler foder eller vand kan være mere urolige og i perioder kan larme mere end hunde, der er mætte og veltilfredse. Desværre kan der også ske det, at hunde kan blive så udsultede og tørstige, at de bliver helt apatiske og bare ligger helt stille hen. Så det kan godt være tegn på sundhed og velvære, at hundene er livlige og glade. - Og så  bliver der selvfølgelig altid ballade, når hunhundene kommer i løbetid.

Du skriver også, at mindre børn føler sig utrygge, når de leger udendørs samtidig med at der er løse hunde i nærheden. Det er også sandt. Mindre børn har god grund til at føle sig utrygge blandt løse hunde. Vi har alle hørt de frygtelige, men desværre også sande, historier om hundeoverfald på børn. Og løse hunde har bestemt større mulighed for at overfalde børn, end de hunde der står lænket. Løse hunde har også bedre mulighed for at sprede smitte, end hunde der står lænket eller lukket inde i en hundegård.

I øvrigt er det forbudt at hunde over 6 måneders alderen går løse ligegyldigt om de har halsbånd på eller ej. Grønlands Hjemmestyre har fastsat ved lov, at alle hunde over denne alder skal holdes lænkede eller indelukkede i hundegård. Det er vigtigt, at hundeejerne begynder at forstå, at det er i deres egen interesse at være så hensynsfulde som muligt over for de omkringboende, og udvise særlig hensynsfuldhed over for de medborgere, der nu engang har valgt ikke at have slædehunde.

Ifølge den samme Landsstyrelov er det også forbudt at mishandle hunde, ligesom hundene skal have opfyldt deres behov for foder og vand. Alle hundeejere har således et meget stort ansvar både over for vores medborgere og over for hundene.

Du skriver videre, at dyrlægen har oplyst, at lugten af hundelort er farlig for børn, og at børn skulle blive syge deraf.
Jeg véd, at jeg ikke selv har udtrykt noget der bare ligner, og jeg har også spurgt alle de andre dyrlæger, der er ansat i Hjemmestyret, og ingen kender noget til dén udtalelse. Så her vil jeg slå fast, at lugten af hund, afføring eller urin ikke er farlig heller ikke selv om den måske kan virke ubehagelig.

Det er for øvrigt min erfaring, at lugten fra hundene er ubetydelig om vinteren særligt i sammenligning med den massive forurening fra motorkøretøjer, der i timevis kører i tomgang.  Prøv at lugte til dit overtøj, du kan helt sikkert lugte bilosen, men ikke hundene.

Dit spørgsmål om hundene kan placeres uden for byen, er nok mest et politisk spørgsmål. Men, som dyrlæge må jeg konstatere, at dér hvor hundeejerne har de bedste adgangsforhold - ja dér bliver hundene også passet bedst. Hvis man forviser hundene til de marginale områder uden for byen, gør man det altså betydeligt vanskeligere for hundeejerne at tilse, fodre og vande deres hunde. På nuværende tidspunkt tyder det derfor på, at risikoen for vanrøgt af hundene vil stige, hvis hundene forvises ud af byområdet.

I 1999 havde 1766 personer i slædehundedistrikterne betalt deres erhvervs jagtbevis. Der er ingen opgørelser over hvor mange af disse personer, der faktisk havde et hundespand, men herfra byen véd vi, at kun ca. en tredjedel af de registrerede personer indhandlede fisk fra hundeslæde dét år. Hvis disse tal er repræsentative for samtlige slædehundedistrikter i Grønland, betyder det, at der måske kun er 600 erhvervshundespand i hele Grønland, og dermed benyttes under 9.000 af Grønlands 25.000 slædehunde erhvervsmæssigt.

Kommunernes indberetninger fra 1998 viste 36.965 slædehunde i Grønland, de nye indberetninger fra år 2000 viser 25.099 hunde, altså at ca. en tredjedel af slædehundene er forsvundet på 2 år.

Der er langt større mulighed for at bevare den grønlandske slædehund og alle dens gode kvaliteter med 25.000 hunde end med kun 9.000 hunde. Og da fiskere og fangere, der traditionelt har benyttet den grønlandske slædehund i deres erhverv fortsat skal have al mulig støtte til at gøre dét, er det vigtigt, at der er en stor og stærk bestand af slædehunde.
go2vet.dk
go2vet

Kære bybo
*
Forsvarlig behandling
*
Svensk slædehundesport
*
Tilpasning af hundeseler
       Hundehold      
Grønlandske Breve
forfattet af Ken Leisner
           Fodring         
Arctic Fox
*
Brief history
*
Greenland
*
Questions to be answerd
*
Sleddogs, man and Rabies
Hundepladsen i Ilulissat
fotograf Ken Leisner
Den oprindelige ublandede inuithund findes nu kun i Grønland, så bestanden af slædehunde i Grønland repræsenterer hele verdens bestand af oprindelige ublandede inuithunde. Værktøjet til bestandens fortsatte eksistens er den konstante brug af hundene. Den grønlandske slædehund kan kun overleve som den er, hvis den er knyttet til en rig og varieret brugskultur.

Om vi er fiskere og fangere, dyrlæger eller kommunalt ansatte eller arbejder med noget helt andet, ja så bor vi dog alle i byen. Mange af os har valgt at bo i Ilulissat fordi her er smukt, og fordi der netop er mulighed for at arbejde med slædehundene. Ja de larmer indimellem, men sikke et held at få lov at bo i en by, hvor man kan blive vækket en fuldmånenat med hundrede vis af slædehunde der hyler på én gang - og det hele varer jo kun et minut. Og ja, når hundene æder skal de også af med noget, men deres efterladenskaber kan da nedbrydes i naturen - vi byboere er faktisk langt farligere for miljøet og dermed vores egen sundhed. Jeg synes, vi skal være glade for at bo i Jørgen Brønlund og Knud Rasmussens fødeby - en by med stolte slædehundetraditioner, og samtidig værdsætte at her lever den oprindelige inuithund og brugen af den stadig i bedste velgående.

Med venlig hilsen Ken Leisner dyrlæge og bybo.
hr
        XII RITA          
  Hundesygdomme  
Parvovirus
*
Orm
*
Haltheder
*
Historisk oversigt  rabies

Ernæring
*
Protein, fedt og kylhydrater
*
"Byggesten"
*
Vædske
*
Fodringsmetoder