forfattet af Ken Leisner
Grønlandske Breve
           Fodring         
       Hundehold      
Kære bybo
*
Forsvarlig behandling
*
Svensk slædehundesport
*
Tilpasning af hundeseler
Arctic Fox
*
Brief history
*
Greenland
*
Questions to be answerd
*
Sleddogs, man and Rabies
go2vet.dk
go2vet
        XII RITA          
Ilulissat d. 7. januar 2002

Iluliarmioq
Box 25
3952 Ilulissat

Parvovirus-diarré hos slædehunde.

Sygdommen Parvovirus-diarré findes i alle slædehundedistrikter i Grønland, og er den mest almindelige smitsomme sygdom hos hvalpe. Det er samtidig én af de mest alvorlige sygdomme, der kan ramme hvalpene, og er årsag til at mange hvalpe hvert år dør i Grønland.

Unge hvalpe mellem 2 og 4 måneders alderen er mest udsatte for sygdommen. Hvalpe under 2 måneder er stadig beskyttet af modstandskraft fra tæven, og hvalpe over 4 måneder bliver beskyttet gennem den lovpligtige kombinations vaccine fra kommunen og Hjemmestyret.

Parvovirus-diarré skyldes et virus der kan smitte til både hunde og ræve. Virus er meget robust og kan overleve i hundenes omgivelser i meget lang tid. På hundepladser, hvor der tidligere har været syge hvalpe, kan jord eller vand indeholde rester af afføring med levende virus. Virus overlever fint i nedfrossen tilstand, hvilket kan give store problemer om vinteren. Virus kan derimod ikke overleve opvarmning eller direkte sollys.

Hundene optager smitten gennem munden. Parvovirus angriber tarmen og dræber cellerne, således at tarmen nærmest bliver omdannet til ét stort blodigt sår. Når tarmcellerne dør går fordøjelsen i stå og vandoptagelsen stopper. Tarmen bliver irriteret af blødningerne og de vandholdige og ufordøjede foderrester. Irritationen af tarmen giver en kraftig diarré og nogle gange også opkastninger.

Infektion med Parvorvirus kan i nogle tilfælde være så voldsom, at hvalpene går i shock og dør uden nogen tegn på forudgående sygdom.

Men almindeligvis vil man kunne se, at en ellers sund og rask hvalp pludselig mister appetitten og prøver at undgå  kontakt med andre hunde. Nogle gange kan det være vanskeligt at se om sådan en hvalp har diarré eller kaster op, men som regel kan man se, at den bliver tynd og "slank" meget hurtigt samtidig med at den virker stille og forsigtig. Den kraftige diarré får hurtigt den syge hvalp til at lide af vædskemangel. Dette kan ses ved at øjnene kommer til at ligge dybt i øjenhulerne og huden kommer til at virke stiv og uelastisk.
 
Fordi sygdommen udvikler sig så hurtigt og påvirker hvalpen så kraftigt, er det vigtigt at begynde behandlingen af den syge hvalp så hurtigt som muligt. Chancen for at hvalpen overlever er meget afhængig af, hvor hurtigt man begynder behandlingen. Man må imidlertid ikke forsøge at tvinge foder i en syg hvalp, det udløser opkastninger og gør kun diarréen værre. Hvalpe der både kaster op og har kraftig diarré på samme tid overlever sjældent.

Hvalpe der har parvovirus-diarré og fryser samtidig dør også hurtigt, så i koldt vejr er det nødvendigt at beskytte de syge hvalpe mod kulde, f.eks. ved at tage dem indendørs.
De syge hvalpe behandles mest effektivt med Diakur opløsning hver anden time i to døgn: 50 gram (= et halvt pulver) Diakur opløses i én liter håndvarmt vand, f.eks i en stor plasticflaske og rystes grundigt. Dosering af opløsningen: En to måneders hvalp gives ca. 50 ml (= 0,5 dl) pr. gang, en tre måneders hvalp ca. 100 ml (= 1 dl) pr. gang og en fire måneders hvalp ca. 150 ml (=1,5 dl) pr. gang. Man skal passe på med at give mere end den angivne mængde, da det kan få hvalpen til at kaste op.

Nogle hvalpe kan godt lide smagen af opløsningen og drikker selv, men de fleste syge hvalpe vil ikke drikke og så må man forsigtigt sprøjte den angivne mængde opløsning ind i hvalpens mund hver anden time i to døgn.

Hvis hvalpen begynder at tisse efter 3-4 behandlinger er det som regel et godt tegn på at den vil overleve, men det er vigtigt at man alligevel fortsætter Diakur behandlingen i to døgn.

Efter to døgns behandling med Diakur opløsning skal man forsøge at blande en tynd grød af kogt uuvaq og grødris sammen med en dosis Diakur opløsning. Som regel er hvalpen blevet sulten og spiser grøden uden problemer. Hvis hvalpen ikke kaster op eller får mere diarré af blandingen, kan man nøjes med at fodre hvalpen med blandingen 3-4 gange i døgnet i de næste 2 døgn. Herefter blander man gradvis opblødt tørfoder i blandingen og en uge efter at hvalpen blev syg kan man som regel undlade både Diakur, uuvaq og grødris.


Nogle hvalpe får parvovirus-diarré

uden at de ellers virker syge. Disse hvalpe bør fodres med opblødt tørfoder tilsat Diakur opløsning i en uge.

Under alle omstændigheder bør ingen hvalpe fodres med spæk eller hellefisk de første 3 uger efter sygdommen, da det kan få diarréen til at vende tilbage.

Man skal vide, at det er et kæmpe arbejde at behandle og hjælpe et kuld syge hvalpe til at overleve parvovirus-diarré. Til gengæld bliver hvalpene fuldstændig raske og har samtidig fået så meget modstandskraft, at de aldrig mere bliver syge af parvovirus.

Hunde der er vaccineret for mere end ét år siden kan også godt få parvovirus-diarré, så man kan godt opleve, at de syge hvalpe smitter de voksne hunde. Det er dog mere almindeligt, at de voksne hunde bringer smitten med hjem til hvalpene. F.eks kan de voksne hunde blive smittet på slædesporet når de æder sne, der er forurenet med virus. Eller løse tæver kan blive smittet når de strejfer omkring i byen. Voksne hunde er kun syge i kort tid og dør sjældent af sygdommen, men i de få dage de er syge, er de som regel ikke meget værd foran slæden.

Man kan beskytte hvalpene mod parvovirus-diarré ved at vaccinere dem inden de bliver smittet. Hvis man vaccinerer hvalpene når de er 2 måneder gamle, vil de normalt være beskyttet indtil de er 4 måneder gamle. Når de så er 4 måneder gamle, opnår de igen beskyttelse mod parvovirus-diarré gennem den lovpligtige kombinations vaccine fra kommunen og Hjemmestyret.


hr
Hvis der er mange hunde der er syge af parvovirus-diarré vil der også være meget smitte. I de tilfælde kan det være nødvendigt at vaccinere hvalpene både når de er 2 måneder og 3 måneder gamle og så igen med den lovpligtige kombinations vaccine når de er 4 måneder gamle. For at beskytte hvalpe under 2 måneders alderen bør avlstæver vaccineres hvert år mod parvovirus-diarré. Drægtige tæver bør ikke vaccineres midt i drægtigheden.

Man bør ikke vaccinere et kuld hvalpe, hvis der er syge hvalpe i kuldet. Da parvovirus er så smitsom kan man roligt regne med, at alle hvalpene i hele kuldet allerede er smittet, også selvom de fleste hvalpe virker raske. Hvis man vaccinerer smittede hvalpe dør de som regel af det. Hvalpe der har været syge bør derfor heller ikke vaccineres før tre uger efter, at de er blevet raske igen.

Man kan også beskytte sine hvalpe mod parvovirus-diarré ved at holde dem indelukket i en hundegård indtil de er 4 måneder gamle og dermed blevet vaccineret mod sygdommen. Det er også vigtigt at forhindre tæver i at strejfe rundt, så de ikke slæber smitte med hjem til hvalpe og løbshunde. Endelig er det vigtigt at holde en god hygiejne på sin hundeplads, så smitten ikke får mulighed for at overleve til de næste hvalpekuld.

Med venlig hilsen Ken Leisner dyrlæge Ilulissat.
  Hundesygdomme  
Parvovirus
*
Orm
*
Haltheder
*
Historisk oversigt  rabies

gå til toppen

Ernæring
*
Protein, fedt og kylhydrater
*
"Byggesten"
*
Vædske
*
Fodringsmetoder